Práca u nás | Auto Gabriel
Poď k nám do tímu

Práca u nás

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám na našu kontaktnú adresu Váš
profesný životopis spolu s motivačným listom, v ktorom nezabudnite uviesť pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Osloboditeľov 70
040 17 Košice-Barca
Tel.: 055 / 68 39 111
mail: zamestnanie@gabriel.sk 

Do užšieho kola budú zaradené životopisy, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

1. motivačný list
2. životopis
3. fotografia
4. splnené požiadavky na pracovnú pozíciu.

Informácie po telefóne nepodávame.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.


Pracovné miesto, pre ktoré momentálne hľadáme zamestnancov:

►►  Poď do tímu Auto Gábriel sprievodný manuál

►► Станьте членом нашої компанії!

►  Automechanik
►  Diagnostik - Autoelektrikár
►  Lakovač
►  Autoklampiar - karosár
►  Servisný poradca