Obhliadkové stredisko pre Allianz, Generali, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna a ČSOB poisťovňa | Auto Gabriel
Obhliadkové stredisko pre Allianz, Generali, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna a ČSOB poisťovňa

Obhliadkové stredisko pre Allianz, Generali, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna a ČSOB poisťovňa

29 apríl, 2019 - 15:10 -- vierka

Spoľahnite sa na naše komplexné služby poistenia a riešenie poistných udalostí v akejkoľvek poisťovni.

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Vaše auto ste našli na parkovisku poškodené? Potom tu pre vás máme postup, ako vyriešiť vzniknuté problémy.

Vyriešime za vás:
1/ Nahlásenie škody
- informácie o údajoch nevyhnutných k nahláseniu poistnej udalosti a presné kontakty získate na dispečingu vašej poisťovne, kde ste uzavreli poistnú zmluvu

2/ Vybavenie obhliadky
- pri nahlásení poistnej udalosti dohodnete termín obhliadky vášho poškodeného motorového vozidla v našom servise. Náš pracovník dohliadne na jeho dodržanie aj podľa servisných zmlúv s poisťovňami.

3/ Vyplnenie tlačív, potrebné doklady
- v servise obdržíte potrebné tlačivá o písomnom oznámení poistnej udalosti buď z havarijného poistenia alebo z povinného zmluvného poistenia. Náš pracovník vám poskytne poradenstvo k optimálnemu vyriešeniu poistnej udalosti a k predloženiu všetkých dokladov potrebných k rýchlej likvidácii škody.

4/ Prenájom náhradného vozidla
- v prípade cudzieho zavinenia pri poistnej udalosti vám poskytneme informácie, za akých presne stanovených pravidiel z povinného zmluvného poistenia škodcu máte nárok na náhradu škody za prenájom motorového vozidla.

5/ Vybavenie krycieho listu
- v prípade škody z havarijného poistenia preberáte v servise opravené motorové vozidlo a na základe vystaveného krycieho listu zaplatíte spoluúčasť, nepriznané položky poisťovňou, resp. DPH. Vybavenie krycieho listu zabezpečí náš pracovník.
 
OBHLIADKOVÉ STREDISKO pre zmluvné poisťovne 
Allianz, Generali, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna poisťovňa, ČSOB poisťovňa:

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Osloboditeľov 70 - 040 17 Košice

 

Rýchly kontakt

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Das WeltAuto
Servis VW: 0915 492 171-3, servis-vw@gabriel.sk
Servis Audi: 0915 992 865-7, servis-audi@gabriel.sk
Servis ŠKODA: 0915 992 870, 0918 341 462, servis-skoda@gabriel.sk
 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Audi Centrum Košice
Južná trieda (smer Miskolc), 040 17 Košice-Barca
tel: 0915 992 865-7
servis-audi@gabriel.sk
 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA
Južná trieda (smer Miskolc), 040 17 Košice-Barca
tel: 055/ 68 39 116, 0915 992 870, 0918 341 462
servis-skoda@gabriel.sk
 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Špecialista na opravy po nehode
Ulica osloboditeľov 70
040 17 Košice-Barca
tel.: +421 918 341 376, +421 918 341 381, +421 905 402 348
karosaren@gabriel.sk

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný servisný partner Volkswagen

Volkswagen Prešovská
Prešovská cesta 73, Košice
tel.: 0915 492 171-3
servis-vw2@gabriel.sk

Volkswagen Barca
Ulica osloboditeľov 70, Košice
tel.:  +421 918 341 372-4, +421 918 341 367
servis-vw@gabriel.sk

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný servisný partner Volkswagen úžitkové vozidlá

Volkswagen Barca

Osloboditeľov č. 70, Košice
tel.:  +421 918 341 372-4, +421 918 341 367
servis-vw@gabriel.sk

Volkswagen Prešovská
Prešovská cesta 73, Košice
tel.: 0915 492 171-3
servis-vw2@gabriel.sk