Vozové parky - VWFS Fleet financovanie

Riadenie vozového parku predstavuje veľmi komplexnú úlohu. Či už riadenie prenesiete na VWFS ako celok alebo si cielene vyberiete len niektoré výkony, v každom prípade znížite náklady.

PRODUKTY VWFS

 

Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Výhodou financovania cez Kredit je, že nemusíte chodiť do banky a všetko vybavíte priamo u predajcu.

Výhody úveru pre podnikateľov: zaplatíte menej ako pri lízingu, nízke poplatky, vozidlo sa okamžite stáva vaším majetkom, odpočet DPH sa uplatňuje jednorazovo, fixná úroková miera, flexibilita trvania úveru od 6 do 72 mesiacov, flexibilita akontácie (vopred hradená časť) od 20% do 70% z obstarávacej ceny vozidla, výhodné zákonné a havarijné poistenie v splátke, služby právnej asistencie VWFS, poistenie finančnej straty pri krádeži alebo totálnej škode, jednoduché a rýchle dokladovanie. Informujte sa o akčných ponukách pre financovanie automobilov Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Úžitkové vozidlá u našich predajcov.

 

Lízing je finančný produkt určený pre podnikateľov, ktorý vybavíte rýchlo a jednoducho. Zásadným rozdielom oproti úverovému produktu Kredit je, že majiteľom vozidla je počas splácania spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. a najkratšou dobou splácania sú tri roky.

Výhody lízingu: komfortné riešenie priamo na mieste predaja, variabilita a flexibilita ponuky, jednoduchosť pri vybavovaní, flexibilita trvania lízingu od 36 do 72 mesiacov, flexibilita akontácie (vopred hradená časť) od 20% – 70% z obstarávacej ceny vozidla, odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach.

 

Operatívny lízing pre právnické osoby a podnikateľov – riadenie vozového parku predstavuje veľmi komplexnú úlohu a preto je podstatne jednoduchšie a hospodárnejšie túto zodpovednosť odovzdať práve VWFS, ktorá prevezme váš vozový park ako celok alebo si vyberiete len niektoré úkony. Ako líder na trhu financovania vozidiel disponuje mnohými skúsenosťami, ktoré ocenilo mnoho spoločností využívajúcich služby operatívneho lízingu VWFS.
Operatívny lízing je prenájom vozidiel bez predkupného práva, financovanie bez vopred hradenej časti obstarávacej ceny (akontácie), dĺžka trvania zmluvy od 6 do 48 mesiacov (príp. aj viac), majiteľom a držiteľom vozidla je VWFS, užívateľom vozidla je nájomca a lízingová splátka obsahuje okrem nájmu aj služby a poplatky.

Výhody operatívneho lízingu cez VWFS: outsourcing správy vozového parku = o vozový park sa stará prenajímateľ, možnosť použitia náhradného vozidla až do 25 dní počas roka, nákup a servisovanie vozidiel za zvýhodnené ceny, zastupovanie klienta v prípade servisovania a poistných udalostí profesionálmi z VWFS, prefinancovanie len spotrebovanej hodnoty vozidla, garancia výšky splátky, pevnej úrokovej miery a kúpnej ceny vozidla po skončení lízingu, jeden daňový doklad na celé obdobie lízingu – jeden trvalý príkaz, účtovné operácie (faktúry zo servisov, poistné plnenia, platba poistného, daní a poplatkov) sú na strane VWFS, know how od materských koncernov Volkswagen Financial Services a Porsche Bank, sila koncernovej ponuky a efektívna spolupráca s dílerskou sieťou značiek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, najširšia servisná sieť, profesionálna a osobná starostlivosť zodpovedajúca kvalite značky VWFS, koncernové zľavy.

Mesačná lízingová splátka zahŕňa: amortizáciu a úrok, daň z motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, registračný poplatok. Položky voliteľné nájomcom: servis a pneumatiky, náhradné vozidlo, diaľničná nálepka pre Slovensko, Česko alebo Rakúsko, pripoistenie osôb a batožiny, zabezpečenie tankovacej karty, povinné zmluvné poistenie plus (rozšírené). Každý klient má k dispozícií bezplatné asistenčné služby v celej Európe poskytované spoločnosťou ASA.

 

Informujte sa o produktoch financovania automobilov Volkswagen, Audi, ŠKODA a VW Úžitkové vozidlá u našich predajcov Auto Gábriel. 

error: Obsah je schráneny!