Servisné služby - Špecialista na opravy po nehode

Postaráme sa o vaše vozidlo Volkswagen, Audi, ŠKODA – aby bolo po oprave ako nové.

 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice získal certifikát Špecialistu na opravy po nehode, na základe splnenia širokého okruhu kritérií a podmienok stanovených importérmi jednotlivých značiek. Cieľom je odborná a kvalitne vykonaná oprava havarovaného vozidla a teda v úplnom závere celková spokojnosť našich zákazníkov.

 

Ak ste mali dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Stačí k tomu jediné – obrátiť sa na profesionálov, t.j. Špecialistu na opravy po nehode.

Moderné vozidlá používajú nové technológie a celý rad prvkov zvyšujúcich bezpečnosť posádky vo vozidle. Prvky aktívnej bezpečnosti, ako sú napr. ABS, ESP, asistenčné systémy vodiča a pod., napomáhajú predísť a zabrániť dopravnej nehode. Robustná karoséria tvorená z vysokopevnostnej ocele, bezpečnostné pásy, sústava airbagov a ďalšie prvky pasívnej bezpečnosti pomáhajú znížiť riziko poranenia a chránia prepravované osoby v prípade nehody.

Ani vozidlá vybavené všetkými prvkami aktívnej bezpečnosti nedokážu vo všetkých prípadoch zabrániť dopravnej nehode a vozidlo musí byť po nehode opravené.

Následná oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100% bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať.

Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže však mať fatálne následky pri následnej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky, dokonca aj smrť.

 

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistu na opravy po nehode?

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý pracovník servisu Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok. Ďalej poskytujeme nasledovné výhody:

► Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
► Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
► Skrátenie doby opravy vozidla
► Zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom
► Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
► Záruka transparentných cien pracovných úkonov
► Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla

 

Ako postupovať v prípade nehody?

V prvom rade je dôležité zachovať si chladnú hlavu. Zároveň nezabudnite na nasledovné náležitosti:

• Obliecť si reflexnú vestu
• Je niekto zranený?
• Presahuje výška škody 3 990 €?
• Bol poškodený cudzí majetok?
• Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou
• Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky
• Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov
• Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní
• Vyplňte záznam o dopravnej nehode
• Volajte na bezplatnú linku asistenčnej pomoci:
→ na území SK 0800 11 51 84 (Volkswagen), 0800 145 136 (Audi), 0800 119 455 (ŠKODA)

→ zo zahraničia +421 2 492 05 953 (Volkswagen), +421 2 492 05 954 (Audi), +421 2 492 05 951 (ŠKODA)
• Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni

 

U nás, vášho servisného partnera, už automaticky prebehne:

► Prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne
► Likvidácia škody

 

Ako vyplniť Záznam o dopravnej nehode?

► Do formulára uveďte všetky dôležité informácie o dopravnej nehode
► Písomne uveďte vinníka nehody (v prípade nezhody musí vinníka určiť polícia)
► Nezabudnite formulár datovať a zabezpečiť podpisy účastníkov nehody

 

Po nehode

1. Zašlite vyplnený formulár Záznam o dopravnej nehode do vašej poisťovne
2. Preštudujte si poistnú zmluvu a zistite si, čo všetko pokrýva
3. Zarezervujte si u nás termín návštevy:
⇒ Špecialista na opravy po nehode: +421 918 341 372, +421 918 341 378, +421 905 402 348, +421 915 784 526

 

Poradí vám
Damián Fedor
Špecialista na opravy po nehode
Kontakt: +421 918 341 378
Damián Fedor
Ing. Ľubomír Petnuch
Technik pre poisťovne
Kontakt: +421 915 784 526
Ľubomír Petnuch
Jozef Nagy
Špecialista na opravy po nehode
Kontakt: +421 918 341 372
Jozef Nagy
error: Obsah je schráneny!