Servisné služby - ŠKODA servis klimatizácie

Zdravé auto + zdravý vodič = bezpečná jazda

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca aj pri jazde autom. To platí dvojnásobne počas epidémie koronavírusu.
Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný stav posádky vozidla, ale vie v extrémnom prípade aj bezprostredne ohroziť plynulosť a bezpečnosť jazdy.
Zvýšené koncentrácie peľu vo vozidle môžu spôsobiť slzenie očí a kýchanie u alergikov. Zvýšená koncentrácia prachu, sadzí a mikroorganizmov môže viesť k zvýšenej únave vodiča,
čo v konečnom dôsledku môže zapríčiniť zníženie koncentrácie za volantom.

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom vozidle, je Originálny kompletný servis klimatizácie s dezinfekciou.

Originálny kompletný servis klimatizácie s dezinfekciou ŠKODA zahŕňa:

napojenie na systém
odsatie starého oleja a zbytku chladiva
• vákuovanie systému
• podtlakový test tesnosti
naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom
test tlaku a funkcie klimatizácie
• meranie účinnosti chladenia
• tlač protokolu o naplnení klimatizácie
výmena peľového a prachového filtra
vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie Originálnymi prípravkami
dezinfekcia klimatizácie (samotná dezinfekcia je v sume 50 € s DPH)

 

cena práce
obsahuje všetky vyššie spomenuté pracovné úkony
75 € s DPH
použité náhradné diely
chladivo, kontrastná látka, olej, ampulka na dezinfekciu, peľový filter
cena dielu je závislá od modelu a veku vozidla

 

Poradí vám
Ján Marčák
Servisný poradca Škoda
Kontakt: +421 918 341 462
Ján Dorko
Servisný poradca Škoda
Kontakt: +421 915 992 870
error: Obsah je schráneny!