Servisné služby - Obhliadkové stredisko pre Allianz, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna a ČSOB poisťovňa

Spoľahnite sa na naše komplexné služby poistenia a riešenie poistných udalostí v akejkoľvek poisťovni.

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Vaše auto ste našli na parkovisku poškodené? Potom tu pre vás máme postup, ako vyriešiť vzniknuté problémy.

Vyriešime za vás:
1/ Nahlásenie škody
– informácie o údajoch nevyhnutných k nahláseniu poistnej udalosti a presné kontakty získate na dispečingu vašej poisťovne, kde ste uzavreli poistnú zmluvu
2/ Vybavenie obhliadky
– pri nahlásení poistnej udalosti dohodnete termín obhliadky vášho poškodeného motorového vozidla v našom servise. Náš pracovník dohliadne na jeho dodržanie aj podľa servisných zmlúv s poisťovňami.
3/ Vyplnenie tlačív, potrebné doklady
– v servise obdržíte potrebné tlačivá o písomnom oznámení poistnej udalosti buď z havarijného poistenia alebo z povinného zmluvného poistenia. Náš pracovník vám poskytne poradenstvo k optimálnemu vyriešeniu poistnej udalosti a k predloženiu všetkých dokladov potrebných k rýchlej likvidácii škody.
4/ Prenájom náhradného vozidla
– v prípade cudzieho zavinenia pri poistnej udalosti vám poskytneme informácie, za akých presne stanovených pravidiel z povinného zmluvného poistenia škodcu máte nárok na náhradu škody za prenájom motorového vozidla.
5/ Vybavenie krycieho listu
– v prípade škody z havarijného poistenia preberáte v servise opravené motorové vozidlo a na základe vystaveného krycieho listu zaplatíte spoluúčasť, nepriznané položky poisťovňou, resp. DPH. Vybavenie krycieho listu zabezpečí náš pracovník.

OBHLIADKOVÉ STREDISKO pre zmluvné poisťovne
Allianz, Uniqa, Kooperatíva, Komunálna poisťovňa, ČSOB poisťovňa:

Auto Gábriel, s.r.o. Košice – Osloboditeľov 70, 040 17 Košice

Poradí vám
Jozef Nagy
Špecialista na opravy po nehode
Kontakt: +421 918 341 372
Jozef Nagy
Ing. Ľubomír Petnuch
Technik pre poisťovne
Kontakt: +421 915 784 526
Ľubomír Petnuch
Dávid Čech
Špecialista na opravy po nehode
Kontakt: +421 905 402 348
Dávid Čech
error: Obsah je schráneny!