Servisné služby - Audi servis klimatizácie

Zdravé auto + zdravý vodič = bezpečná jazda

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca aj pri jazde autom.
Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný stav posádky vozidla, ale vie v extrémnom prípade aj bezprostredne ohroziť plynulosť a bezpečnosť jazdy.
Zvýšené koncentrácie peľu vo vozidle môžu spôsobiť slzenie očí a kýchanie u alergikov. Zvýšená koncentrácia prachu, sadzí a mikroorganizmov môže viesť k zvýšenej únave vodiča,
čo v konečnom dôsledku môže zapríčiniť zníženie koncentrácie za volantom.

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom vozidle, je AUDI Originálny kompletný servis klimatizácie s dezinfekciou.

Originálny kompletný servis klimatizácie s dezinfekciou  AUDI zahŕňa:

napojenie na systém
odsatie starého oleja a zbytku chladiva
• vákuovanie systému
• podtlakový test tesnosti
naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom
test tlaku a funkcie klimatizácie
• meranie účinnosti chladenia
• tlač protokolu o naplnení klimatizácie
výmena peľového a prachového filtra
vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie AUDI Originálnymi prípravkami
dezinfekcia klimatizácie (samotná dezinfekcia je v sume 50 € s DPH)

 

cena práce
obsahuje všetky vyššie spomenuté pracovné úkony
89 € s DPH
použité náhradné diely
chladivo, kontrastná látka, olej, ampulka na dezinfekciu, peľový filter
cena dielu je závislá od modelu a veku vozidla

 

Poradí vám
Ernest Tokár
Servisný poradca Audi
Kontakt: +421 915 992 865
Bohuš Jenčo, Bc.
Servisný poradca Audi
Kontakt: +421 915 992 867
error: Obsah je schráneny!