Projekty - Budúcnosť nám nie je ľahostajná

Odvážny plán sa stáva skutočnosťou
Auto Gábriel šetrí energiu a redukuje uhlíkovú stopu – budúcnosť nám nie je ľahostajná

Stanovili sme si cieľ, že v roku 2023 znížime spotrebu energie o objeme 496 MWh:

  • čo predstavuje úsporu 30% spotrebovanej energie oproti referenčnému roku 2021
  • a redukciu CO2 emisii v objeme 194 ton / rok – ekvivalent užívania 100 osobných vozidiel ročne.

Hlavné oblasti opatrení :

  • vybudovanie FVE v objeme ročnej výroby 336 MWh – investícia 300.000 EUR
  • obmena technológií a zlepšenie energetickej triedy – investícia 60.000 EUR
  • postupná obmena vozového parku na plne elektrické vozidlá BEV
  • optimalizovanie vykurovacej sezóny
  • optimalizovanie otváracích hodín
  • osveta pracovníkov v oblasti efektívneho využívania energie.

Na základe našich žiadostí nám Východoslovenská distribučná, a.s. schválila inštaláciu a pripojenie FVE panelov na jednotlivých prevádzkach
za účelom výroby elektrickej energie na pokrytie vlastnej spotreby – tzv. „Lokálny zdroj“.
V priebehu roka 2022 sa nám podarilo FVE panely osadiť na strechy prevádzok:
– VW Prešovská – 224 FVE panelov o výkone 445 Wp, celkovo 99,68 kWp (cca 100 kWp),
– VW Barca – 181 FVE panelov o výkone 550 Wp, celkovo 99,55 kWp (cca 100 kWp) a
– Vozárova – 181 FVE panelov o výkone 550 Wp, celkovo 99,55 kWp (cca 100 kWp).
Budeme šetriť spotrebu energie tým, že ju budeme získavať z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie a zároveň znížime tvorbu CO2.

Solárne elektrické systémy (fotovoltické systémy) nespôsobujú znečistenie vzduchu, neprodukujú nebezpečný odpad, sú nehlučné, nevyžadujú prenosné palivá.

error: Obsah je schráneny!