Projekty - Centrum opráv po nehode

Spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice ešte v roku 2018 získala na základe splnenia širokého okruhu kritérií a podmienok stanovených importérmi jednotlivých značiek certifikát Špecialistu na opravy po nehode. Cieľom je odborná a kvalitne vykonaná oprava havarovaného vozidla – vozidlo po oprave ako nové.

Rok 2019 bude rovnako významný a to z hľadiska výstavby nových, kvalitných a moderných priestorov Centra opráv po nehode.

 

Časový plán výstavby
 štart 7/2019  ukončenie 2/2020

VÝHODY PRE VÁS A VAŠE VOZIDLO od ŠPECIALISTU NA OPRAVY PO NEHODE

Odborne opravené vozidlo po nehode
presne podľa predpisov výrobcu

Použitie výlučne nových
Originálnych dielov

100% bezpečné vozidlo ako pred nehodou
.

Skrátenie doby opravy vďaka zrýchlenému procesu
likvidácie poistnej udalosti

Transparentné účtovanie faktúr
.

Zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu
karosérie poskytnutej výrobcom

 

Nový projekt Centra opráv po nehode prinesie
 > nové technológie zvyšujúce kapacity centra a kvalitu opráv
 > novú lakovaciu kabínu a prípravné státie značky Blowtherm
 > zvýšenie počtu produktívnych síl o 30 %
 > 5 zákazníckych pracovísk pre riešenie opráv poistných udalostí
 > obhliadkové stredisko pre poisťovne Allianz, Kooperatíva, Komunálna, Uniqa, ČSOB, Generali
 > pracovisko pre poradenstvo pri poistení vozidiel, majetku a osôb
  > 2 pracoviská pre inteligentné čistenie vozidiel a Clever Repair
 > nové pracovisko zapožičania náhradných vozidiel servisu
 > nové zákaznícke infocentrum špecialistu po opravách
> > > > príjemnú zákaznícku relax zónu, …

 

Nahliadnite do vizualizácii Centra opráv po nehode →