Kontakt | Auto Gabriel

Kontakt

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
IČO: 31 699 090
IČ DPH: SK2020481771
Reg. Okresný súd Košice I.
Vložka č. 5424/V, oddiel Sro

email: mail@gabriel.sk
web: www.gabriel.sk

 
INFO CENTRUM: + 421 55 68 39 111