Financovanie - Financovanie Audi na 1/3 alebo 1/5

Platí pre všetky modely značky Audi

Audi 1/3Audi 1/5
 • Úvodná splátka je vo výške 1/3 z obstarávacej ceny vozidla
 • Splátka 1/3 je v intervale 12 mesiacoch
 • Klient má možnosť rozložiť 1/3 do pravidelných mesačných splátok
 • Platba mesačných splátok poistenia a úrok 1,99 % z výšky úveru
 • Spracovateľský poplatok 1 % z výšky úveru
 • Platca DPH má možnosť jednorázového odpočtu DPH z celej kúpnej ceny
 • Úvodná splátka je vo výške 1/5 z obstarávacej ceny vozidla
 • Splatnosť 1/5 je v intervale 6 mesiacoch
 • Klient má možnosť rozložiť 1/5 do pravidelných mesačných splátok
 • Platba mesačných splátok poistenia a úrok 1,99 % z výšky úveru
 • Spracovateľský poplatok 1 % z výšky úveru
 • Platca DPH má možnosť jednorázového odpočtu DPH z celej kúpnej ceny

Klient má povinnosť uzatvoriť havarijné, povinné zmluvné poistenie a poistenie finančnej straty GAP v splátkach.

Poradí vám
Peter Popier
Vedúci predaja Audi
Kontakt: +421 915 992 862
PhDr. Peter Fianta
Predajca Audi
Kontakt: +421 915 992 863