Autorské práva | Auto Gabriel

Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa Auto Gábriel, s.r.o. Košice je zakázané.