Práca u nás | Auto Gabriel

Práca u nás

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám na našu kontaktnú adresu Váš profesionálny životopis spolu s motivačným listom, v ktorom nezabudnite uviesť pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Osloboditeľov 70
040 17 Košice-Barca
Tel.: 055 / 68 39 111
mail: mail@gabriel.sk


Do databázy uchádzačov budú zaradení iba kandidáti, ktorí vo svojej žiadosti uvedú nasledovný súhlas so spracovaním ich osobných údajov:
„Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Auto Gabriel s.r.o.Košice“.

Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnancov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na rok a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.


Pracovné miesto, pre ktoré momentálne hľadáme zamestnancov:

► Predajca vozidiel Volkswagen

 Predajca dielov a príslušenstva Volkswagen

► Pracovník starostlivosti o zákazníkov

 Repasér nových vozidiel

 Servisný poradca

 Automechanik

 Autoklampiar

 Elektronik