Práca u nás | Auto Gabriel

Práca u nás

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám na našu kontaktnú adresu Váš
profesný životopis spolu s motivačným listom, v ktorom nezabudnite uviesť pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Osloboditeľov 70
040 17 Košice-Barca
Tel.: 055 / 68 39 111
mail: zamestnanie@gabriel.sk 

Do užšieho kola budú zaradené životopisy, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

1. motivačný list
2. životopis
3. fotografia
4. splnené požiadavky na pracovnú pozíciu.

Informácie po telefóne nepodávame.

Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním svojho životopisu súhlasí so spracovaním osobných údajov v databáze spoločnosti Auto Gabriel, s.r.o. v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.


Pracovné miesto, pre ktoré momentálne hľadáme zamestnancov:

► Automechanik 
- práca v autoservise (meranie a nastavenie geometrie, čistenie klimatizácie, nastavenie svetiel, výmeny a opravy podvozkových častí a brzdových systémov, inšpekčné servisy a servisné prehliadky),
- pneuservisné činnosti (montáž, demontáž, opravy pneumatík, vyvažovanie),
- základná práca s diagnostikou

Nutná prax 2-3 roky


► Autoelektrikár a Autoelektrikár diagnostilk 
- údržba, oprava a servis vozidiel koncernu VW
- analýza a zisťovanie elektrických chýb vozidiel, 
- kódovanie a flashovanie riadiacich jednotiek, 
- vyhľadávanie a vyhodnocovanie možných príčin porúch, 
- práca s VAS testerom (diagnostika ODIS), 
- montáž elektrických zariadení – autoalarmy, parkovacie senzory, nezávislé kúrenia, navigačné systémy, ťažné zariadenia
- servisné prehliadky podľa štandardov výrobcu
- dodržiavanie stanovených technologických postupov
- úzka spolupráca s prijímacími technikmi
- účasť na školeniach značky a aktivita pri samoštúdiu
- vysoké pracovné nasadenie a dôraz na čistotu

Nutná prax 3-5 rokov

 

Poď do tímu Auto Gábriel sprievodný manuál

► Prijímací technik pre poistné udalosti VW/Audi/Škoda/Seat