Duálny systém vzdelávania | Auto Gabriel
Duálny systém vzdelávania

Duálny systém vzdelávania

15 november, 2017 - 15:46 -- hajdukova

Auto Gábriel s.r.o. Košice v spolupráci so SOŠ AUTOMOBILOVOU, v zmysle spoločnej duálnej zmluvy prijmú do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017 žiakov končiacich deviaty ročník do učebných odborov:

► 2487H01 autoopravár - mechanik - v počte 2 žiakov
► 2487H03 autoopravár - karosár - v počte 1 žiak


Žiaci trojročných učebných odborov sú najviac žiadaní pre našu spoločnosť, pretože majú dostatočné množstvo odborného výcviku v našej spoločnosti. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde vybraných firiem.

VÝBER ŽIAKOV DO DUÁLU
Výber žiakov do duálu pre konkrétny odbor pre Auto Gábriel, s.r.o. Košice sa uskutoční v rámci prijímacieho konania v spolupráci so SOŠA v Košiciach. Odporúčame uchádzačom, aby navštívili našu prevádzku iba v sprievode svojich rodičov (zákonných zástupcov) v telefonicky dohodnutom čase na dohodnutom telefónnom čísle +421 918 341 378 od  teraz – najneskôr do 10.04.2016. Ak naša spoločnosť prijme žiaka do duálu do termínu 10.04.2016 – zákonnému zástupcovi žiaka vydáme potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení duálneho vyučovania, ktoré zákonný zástupca žiaka odovzdá základnej škole. Toto potvrdenie spolu aj s prihláškou na štúdium riaditeľ základnej školy doručí na SOŠ automobilovú, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice do 20.04.2016. Web stránka SOŠA v Košiciach je www.sosake.sk.

UČEBNÁ ZMLUVA SO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ŽIAKA
Garancia absolvovania odborného výcviku počas celých troch rokov v značkovom servise Auto Gábriel, s.r.o. Košice.

MOTIVÁCIA ŽIAKA A JEHO KVALITA
Od prvého ročníka bude žiak členom profesionálneho tímu so všetkými výhodami. Kvalita žiaka sa zlepší, pretože žiak bude viac motivovaný učiť sa. Finančnou motiváciou bude vreckové a odmena za produktívnu prácu. Žiak bude odmeňovaný formou vreckového na pracovisku zamestnávateľa - výška závisí od študijných výsledkov v škole - ale aj na odbornom duálnom výcviku. Ak už žiak bude vykonávať produktívnu prácu - pribudne aj odmena za túto prácu. 

ŠTIPENDIUM
Možnosť získať štipendijnú zmluvu, ktorú bude garantovať pracovné miesto po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
Prebieha na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúsených odborníkov. Výhodou je individuálna forma vedenia odborného výcviku.

PERSPEKTÍVA ZAMESTNANIA A ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Po získaní pracovnej zmluvy v našom autoservise vzniká možnosť ďalšieho diaľkového nadstavbového štúdia na SOŠA v Košiciach s cieľom získania odbornej maturity.

POMER PRAXE A TEÓRIE
Pomer praktického a teoretického vyučovania je 60 % odborného výcviku v našich profesionálnych autoservisných podmienkach a 40 % teoretického vyučovania v škole. Kvalita žiaka sa zlepší, pretože žiak bude viac motivovaný učiť sa. Žiak bude odmeňovaný aj formou  vreckového na pracovisku zamestnávateľa – výška závisí od študijných výsledkov v škole – ale aj na odbornom duálnom výcviku. Je tu aj odmena za produktívnu prácu z finančných prostriedkov zamestnávateľa.

V prípade záujmu nás kontaktujte:
Ing. Ivan Mencel, tel.: +421 918 341 378, ivan.mencel@gabriel.sk