Volkswagen Leasing | Auto Gabriel
Volkswagen Leasing

Volkswagen Leasing

4 november, 2014 - 14:14 -- hajdukova

Lízing vybavíte rýchlo a jednoducho. Pri lízingu je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť (vaším majetkom sa stane až po ukončení zmluvy a úhrade poslednej splátky). Podnikatelia môžu využiť daňovú výhodu a zrýchlený odpis. Najkratšia doba splácania je tri roky.


Podmienky lízingu 
• 
akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 doba lízingu 36 – 72 mesiacov
 odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach


   Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.Aké doklady potrebujete?
Súkromná osoba: 
dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
- písomný súhlas manžela/manželky s lízingom/úverom
- potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
     ⇒ pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
     ⇒ pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH

Podnikatelia: 
- aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
- doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
- kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo) resp. obsahujúce súvahu a výsledovku (podvojné účtovníctvo)
     ⇒ pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
     ⇒ pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH 

V prípade, že firma existuje kratšie
• ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
• ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY SLOVENSKO, s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.


Úhrady splátok
Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená. Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:
• presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
• správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)
• presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

Rýchly kontakt

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný predajca značky Volkswagen

Volkswagen Prešovská
Prešovská cesta 73, Košice
tel.: 0918 341 360-1, 0915 492 180
vw@gabriel.sk

Volkswagen Barca
Osloboditeľov č. 70, Košice
tel.: 0918 341 362-3, 0918 341 359
vw@gabriel.sk

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný predajca značky Volkswagen úžitkové vozidlá
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
tel: 0918 341 364, 0907 094 616
vwn@gabriel.sk