Volkswagen Kredit | Auto Gabriel
Volkswagen Kredit

Volkswagen Kredit

4 november, 2014 - 13:33 -- hajdukova

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Volkswagen Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru. Priamo u nás na salóne vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov a úver môžete splatiť aj predčasne. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.


Podmienky úveru
• 
akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
• dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
• odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo


 Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.Aké doklady potrebujete?
Súkromná osoba:
dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
- písomný súhlas manžela/manželky s lízingom/úverom
- potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
     → pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
     → pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH

Podnikatelia:
aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
- doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
- kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo) resp. obsahujúce súvahu a výsledovku (podvojné účtovníctvo)
     → pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
     → pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH 

V prípade, že firma existuje kratšie
- ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
- ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY SLOVENSKO, s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.


Úhrady splátok
Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená. Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:
• presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
• správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)
• presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

 

Rýchly kontakt

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný predajca značky Volkswagen

Volkswagen Prešovská
Prešovská cesta 73, Košice
tel.: 0918 341 360-1, 0915 492 180
vw@gabriel.sk

Volkswagen Barca
Osloboditeľov č. 70, Košice
tel.: 0918 341 362-3, 0918 341 359
vw@gabriel.sk

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - autorizovaný predajca značky Volkswagen úžitkové vozidlá
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
tel: 0918 341 364, 0907 094 616
vwn@gabriel.sk