Audi Kredit | Auto Gabriel
Audi Kredit

Audi Kredit

5 marec, 2015 - 09:04 -- vierka

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Audi Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru. Priamo v autosalóne vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov a úver môžete splatiť aj predčasne. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.

Podmienky úveru

 • akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

 Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.

 

Aké doklady potrebujete?

Súkromná osoba:

 • dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
 • písomný súhlas manžela/manželky s lízingom/úverom
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
  • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
  • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH

Podnikatelia:

 • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
 • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo) resp. obsahujúce súvahu a výsledovku (podvojné účtovníctvo)
 • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
 • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH 

V prípade, že firma existuje kratšie

 • ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
 • ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

Úhrady splátok

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)
 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

 

Rýchly kontakt

Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Audi Centrum Košice
Južná trieda (smer Miskolc), 040 17 Košice-Barca
tel: 0915 992 862-3
audi@gabriel.sk